Ochrana osobních údajů (GDPR)

Unisavers s.r.o.
Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 29303371, DIČ: CZ29303371
Jednatel: Pavel Hloušek
Tel.: +420 776 795 685
Email: evodnik@unisavers.eu

Unisavers s.r.o. (dále jen „Společnost“) se zavazuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků a uživatelů svých služeb. Toto prohlášení vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme, jak je chráníme a jak dlouho je uchováváme.

Jaké údaje sbíráme a jaký je účel jejich zpracování?

  • Kontaktní údaje: Shromažďujeme vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo při registraci do našeho webového rozhraní eVodník a při odběru našich e-mailů. Údaje používáme pro vyřízení vašich objednávek a pro marketingové účely.
  • Logovací údaje: Při používání našich služeb zaznamenáváme informace o vaší interakci s našimi systémy, jako jsou IP adresy a informace o zařízení, na základě oprávněného zájmu Společnosti zajistit bezpečnost a správnou funkci našich služeb.
  • Analytické údaje: Pro analýzu využívání našich služeb a jejich zlepšování používáme cookies a podobné technologie, které zpracováváme na základě vašeho předchozího souhlasu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 2 let od posledního použití našich služeb, pokud není zákonem stanovena jiná doba uchování. Po uplynutí této doby jsou údaje přezkoumány a případně anonymizovány nebo trvale odstraněny.

Jak chráníme vaše údaje?

Společnost využívá přiměřená technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich údajů. Pravidelně revizuji naše bezpečnostní protokoly a postupy, aby vaše údaje zůstaly chráněné před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím.

Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování. K realizaci těchto práv, nebo pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na adrese evodnik@unisavers.eu.

Zpracovatelé údajů

Pro zasílání informačních a nabídkových e-mailů využíváme službu společnosti Ecomail.cz, s.r.o., která jako zpracovatel na naše zadání spravuje vaše kontaktní údaje pro účely marketingové komunikace.