Voda je život, ve vodě počal a bez vody zanikne

Většina vody na Zemi připadá na oceány. Zdroje pitné vody jsou omezené, téměř 2 miliardy lidí nemá přístup k bezpečnému zdroji pitné vody. Pojďme společně využít dostupné a účinné technologie, které umožní efektivní a šetrné hospodaření s vodou.

Úspory, které nebolí? Fikce? Ne, s námi realita.

Společnost Unisavers s.r.o. je ryze česká společnostjiž od počátku svého vzniku v roce 2012 se orientuje na zabezpečení provozu vodovodních rozvodů a komfortní a ověřitelné snižování spotřeby pitné vody v domácnostech, komerčních provozech a veřejných subjektech.

Bez měření není správných řešení.

Hlavním produktem společnosti Unisavers s.r.o. je náš bezpečnostní systém eVodník® , který nonstop monitoruje průtoky vody vodovodními rozvody a nežádoucím únikům vody a škodám nejen na majetku z toho plynoucím zabraňuje.

Pro komfortní a vysoce efektivní snížení spotřeby vody dále dodáváme speciální koncovky vodovodních baterií – spořiče vody.

Naše produkty zabraňují škodám na majetku, plýtvání pitnou vodou a trvale snižují spotřebu pitné vody tisícům subjektů v řádech stovek milionů litrů, čímž přináší i nezanedbatelné úspory finančních prostředků svým uživatelům.

 

Chytrá řešení a zdánlivé maličkosti dokáží velké věci. A nezapomeňte. I kapka vody se počítá! 

Team Unisavers s.r.o.