Vodovodní rozvody, spotřebiče a zařízení k nim připojené jsou trojským koněm ve všech objektech, starých i nových a to bez rozdílu. V rozvodech vody je tlak, který se vlivem změn teploty vody a okolního prostředí, vlivem měnících se odběrů v objektech a jejich okolí neustále mění a nejen tím.

To klade vysoké nároky při výstavbě a údržbě vodovodních rozvodů na kvalitu použitých materiálů, na kvalitu provedené práce a následně i na kvalitu připojených spotřebičů a zařízení. Ne vše je ideální a proto se setkáváme dnes a denně se škodami na majetku, které „nezkrocená“ voda působí. A nejde jen o škody fyzické na majetku samotném.

Běžné jsou statisícové škody, kdy voda nepozorovaně odteče do kanalizace prostřednictvím protékajících toalet, netěsnících nebo nedovřených baterií (nedbalost i úmysl), pojistných ventilů s odtokem svedeným do odpadů, neviditelných úniků z rozvodů vody vedených v zemi, kdy se voda vsakuje do země a nikdo si ničeho měsíce nevšimne (ani nemůže), dokud nepřijde vyúčtování, u kterého by měl asistovat raději lékař.

Reálný příklad - protékající toaleta (komerční budova)

Únik vody v objemu a rychlosti 5 l vody/1 min
= 0,08 l / s = 300 l/h = 7 m3/24 h.

Trvání úniku Vyčíslení úniku Únik vody
den 595 Kč 7 000 l
týden 4 165 Kč 49 000 l
měsíc 17 850 Kč 210 000 l
rok 214 200 Kč 2,52 mil. l

Zdá se vám to moc? Snižme únik vody
na polovinu – 0,04 l/s a počítejme.

Trvání úniku Vyčíslení úniku Únik vody
den 297,5 Kč 3 500 l
týden 2 082,5 Kč 24 500 l
měsíc 8 925 Kč 105 000 l
rok 107 100 Kč 1,26 mil. l

Stále moc? Těžko uvěřitelné? Pojďme tedy
téměř k nulovému průtoku – 0,02 l/s.

Trvání úniku Vyčíslení úniku Únik vody
den 148,8 Kč 1 750 l
týden 1 041,2 Kč 12 250 l
měsíc 4 462,5 Kč 52 500 l
rok 53 550 Kč 630 000 l

Pro představu: 2 520 000 litrů vody představují plný bazén vody o rozměrech 50 x 25 x 2 m!

Cena vody v daném regionu 85 Kč/m3 studená voda (rok 2016).

Jediná toaleta a téměř neviditelný únik! A jiné případy? Havárie? Nedbalost? Úmysl?

Proto byl vyvinut a úspěšně do prodeje zaveden český systém eVodník® , jehož cílem je ochránit váš majetek před poškozením/zničením vodou a vaši peněženku před zbytečnými platbami za „spotřebovanou“ nevyužitou vodu.

eVodník® je elektronická automatická nonstop ochrana nemovitostí proti vytopení vodou a únikům vody z vodovodních rozvodů a veškerých spotřebičů a zařízení na vodovodní rozvod připojených. Prostřednictvím internetové sítě navíc detailně a online informuje uživatele o spotřebě vody a její ceně.

eVodník® ke komunikaci využívá bezdrátové WiFi internetové připojení, prostřednictvím internetové sítě lze zařízení snadno nastavit, ovládat a sledovat z jakéhokoliv místa na světě oprávněnými uživateli, kteří jsou pro příslušné zařízení zavedeni do systému vzdálené správy VTS.

eVodník® uživatele v reálném čase online informuje, jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem protéká a ukáže, kolik taková spotřeba stojí minutově, hodinově, denně, měsíčně. Uživatel systému eVodník® má okamžitý aktuální a stálý přehled o cenách za spotřebovanou vodu v čase a není následně „zaskočen“ částkou při ročním vyúčtování. Data o spotřebách, cenách, nastaveních aj. lze jednoduše ze systému vzdálené správy exportovat do PDF, XML a CSV souborů a dále je zpracovávat ve vlastních databázích.

Nonstop ochrana
Regulace
Vzdálená správa
On-line spotřeba
Cena za vodu
Hospodárnost

Již samotné sledování vlastní spotřeby vody v čase poskytuje uživateli systému eVodník® mocný nástroj k přijmutí správných úsporných opatření a případné změně návyků vzniklých z neznalosti spotřeby vody v čase.

Uživatel systému eVodník® neplatí za spotřebovanou vodu v kanalizaci z protékajících toalet, kapajících kohoutků, pojišťovacích ventilů svedených do odpadů a úniků vody, o kterých ani neví. Vodovodní rozvody jsou vedeny v zemi, ve zdech, v podlahách a i zde dochází k únikům vody, které se mnohdy viditelně neprojeví a uživatel nemovitosti tyto spotřeby platí jako běžnou spotřebu vody. Systém vzdálené správy tyto „spotřeby“ zobrazí a eVodník® jim automaticky uzavřením přívodu vody do objektu zamezí.

Wifi spojení
Historie událostí
Reporty
Export dat
Ekologie
Český produkt

Teprve s nasazením systému eVodník® uživatel zjistí v jakém stavu celý vodovodní rozvod je a jak daný subjekt s vodou hospodaří. Jedině takto získané přesné informace a následná správná úsporná opatření přinesou uživateli žádané finanční úspory. O ekologickém chování a nakládání se zdrojem života na Zemi vodou není v civilizované společnosti nutné snad ani hovořit. Je to samozřejmý závazek každého odpovědného jedince a subjektu pro budoucnost dalších generací.

Co vše eVodník chrání?

Bytové jednotky
Rodinné domy
Rekreační objekty
Mateřské školky a školy
Archivy, muzea
Administrativní budovy
Nemocnice a zdravotnická zařízení
Průmyslové budovy a datová centra
A další...