eVodník s nejnovějšími čidly

Vodovodní rozvody, spotřebiče a zařízení k nim připojené jsou trojským koněm ve všech objektech, starých i nových a to bez rozdílu. V rozvodech vody je tlak, který se vlivem změn teploty vody a okolního prostředí, vlivem měnících se odběrů v objektech a jejich okolí neustále mění a nejen tím.

To klade vysoké nároky při výstavbě a údržbě vodovodních rozvodů na kvalitu použitých materiálů, na kvalitu provedené práce a následně i na kvalitu připojených spotřebičů a zařízení. Ne vše je ideální a proto se setkáváme dnes a denně se škodami na majetku, které voda způsobí. A nejde jen o fyzické škody na majetku samotném.

Běžné jsou statisícové škody, kdy voda nepozorovaně odteče do kanalizace prostřednictvím protékajících toalet, netěsnících nebo nedovřených baterií (nedbalost i úmysl), pojistných ventilů s odtokem svedeným do odpadů, neviditelných úniků z rozvodů vody vedených v zemi, kdy se voda vsakuje do země a nikdo si ničeho měsíce nevšimne (ani nemůže), dokud nepřijde vyúčtování, u kterého by měl asistovat raději lékař.

NOVĚ NABÍZÍME NEJCITLIVĚJŠÍ DETEKCI NÍZKÝCH PRŮTOKŮ VODY NA TRHU!
Již od 1,6 cl/1 minuta!

Reálný příklad – protékající toaleta (komerční budova)

Únik vody o rychlosti 2 l vody/1 min
= 0,033 l / s 

TRVÁNÍ ÚNIKU

VYČÍSLENÍ ÚNIKU

ÚNIK VODY

den
331 Kč
2 880 l
týden
2 318 Kč
20 160 l
měsíc
9 936 Kč
86 400 l
rok
120 557 Kč
1,037 mil. l

Zdá se vám to moc? Snižme únik vody
na 1 l/1 min = 0,017 l/s a počítejme.

TRVÁNÍ ÚNIKU

VYČÍSLENÍ ÚNIKU

ÚNIK VODY

den
166 Kč
1 440 l
týden
1 159 Kč
10 080 l
měsíc
4 968 Kč
43 200 l
rok
59 616 Kč
518 400 l

Těžko uvěřitelné? Pojďme tedy
téměř k nulovému průtoku – 0,0008 l/s

TRVÁNÍ ÚNIKU

VYČÍSLENÍ ÚNIKU

ÚNIK VODY

den
83 Kč
720 l
týden
 580 Kč
5 040 l
měsíc
2 484 Kč
21 600 l
rok
29 808 Kč
259 200 l

Pro představu: 1 037 000 litrů vody představuje plný bazén vody o rozměrech 25 x 25 x 2 m!

Průměrná cena vody 115 Kč/m3 studená voda (rok 2023).

Jediná toaleta! A co jiné případy? Havárie? Nedbalost? Úmysl?

Proto byl vyvinut a úspěšně do prodeje zaveden český systém eVodník® , jehož cílem je ochránit váš majetek před poškozením/zničením vodou a vaši peněženku před zbytečnými platbami za „spotřebovanou“ nevyužitou vodu.

eVodník® je elektronická automatická nonstop ochrana nemovitostí proti vytopení vodou a únikům vody z vodovodních rozvodů a veškerých spotřebičů a zařízení na vodovodní rozvod připojených. Prostřednictvím webové aplikace navíc detailně a online informuje uživatele o spotřebě vody, její ceně, detekcích událostí na vodovodním rozvodu a mnoho dalších.

eVodník® ke komunikaci využívá bezdrátové WiFi internetové připojení, prostřednictvím internetové sítě lze zařízení snadno nastavit, ovládat a sledovat z jakéhokoliv místa na světě oprávněnými uživateli, kteří jsou pro příslušné zařízení zavedeni do systému vzdálené správy VTS.

eVodník® uživatele v reálném čase online informuje, jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem protéká a ukáže, kolik taková spotřeba stojí minutově, hodinově, denně, měsíčně. Uživatel systému eVodník® má okamžitý aktuální a stálý přehled o cenách za spotřebovanou vodu v čase a není následně „zaskočen“ částkou při ročním vyúčtování. Data o spotřebách, cenách, nastaveních aj. lze jednoduše ze systému vzdálené správy exportovat do PDF, XML a CSV souborů a dále je zpracovávat ve vlastních databázích.

NOVĚ NABÍZÍME NEJCITLIVĚJŠÍ DETEKCI NÍZKÝCH PRŮTOKŮ VODY NA TRHU!
Již od 1,6 cl/1 minuta!

Nonstop ochrana

f

Regulace

Vzdálená správa

Online spotřeba

Cena za vodu

Hospodárnost

Již samotné sledování vlastní spotřeby vody v čase poskytuje uživateli systému eVodník® mocný nástroj k přijmutí správných úsporných opatření a případné změně návyků vzniklých z neznalosti spotřeby vody v čase.

Uživatel systému eVodník® neplatí za „spotřebovanou„ vodu v kanalizaci z protékajících toalet, kapajících kohoutků, pojišťovacích ventilů svedených do odpadů a úniků vody, o kterých ani neví. Vodovodní rozvody jsou vedeny v zemi, v šachtách, ve zdech, v podlahách a i zde dochází k únikům vody, které se mnohdy viditelně hned neprojeví a až se projeví, škody jdou leckdy do statisíců i milionů nehledě na to, že uživatel nemovitosti i takové „spotřeby„ platí jako běžnou spotřebu vody. Systém eVodník® při detekci nestandardních průtoků vody automatickým uzavřením přívodu vody do objektu takovým událostem zamezí.

Wifi spojení

Historie událostí

Reporty

Export dat

Ekologie

Český produkt

Teprve s nasazením systému eVodník® uživatel zjistí v jakém stavu celý vodovodní rozvod je a jak daný subjekt s vodou hospodaří. Jedině takto získané přesné informace a následná správná úsporná opatření přinesou uživateli žádané finanční úspory. O ekologickém chování a nakládání se zdrojem života na Zemi vodou není v civilizované společnosti nutné snad ani hovořit. Je to samozřejmý závazek každého odpovědného jedince a subjektu pro budoucnost dalších generací.

Co vše eVodník® chrání?

Bytové jednotky

Rodinné domy

Rekreační objekty

Mateřské školky a školy

Archivy, muzea

Administrativní budovy

Nemocnice a zdravotnická zařízení

Průmyslové budovy a datová centra

A další…

NOVĚ NABÍZÍME NEJCITLIVĚJŠÍ DETEKCI NÍZKÝCH PRŮTOKŮ VODY NA TRHU!
Již od 1,6 cl/1 minuta!

Ukázky instalace